Dotazy a odpovědi

Je možné sehnat odkazy na konkrétní literaturu pojednávající o následujících dvou tématech: "Augmentativní styly komunikace Makaton - jazykový program, který používá znaky doplněné mluvenou řečí" a "Bliss systém - soustava grafických, obrázkových nebo abstraktních znaků, > symbolů, většinou vytvořených z běžných geometrických útvarů". Zkousela jsme hledat odkaz na webu, ale neúspěšně. Budu vděčné za radu a pomoc. S poděkováním a přáním příjemného dne studentka UHK.

Vážená kolegyně, jedná se o poměrně ještě v ČR o málo publikované materiály. Odkazuji na např. článek v E-pedagogiu (http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_2-2005.pdf), který je tomuto tématu věnován (autorka Edita Beerová, absolventka doktorského studia katedry sepciální pedagogiky; viz i Seznam literatury; případně můžeme poslat na ni kontakt). Část informací můžete také najít v publikaci Krahulcové-Žatkové, Beáty: Komunikační systémy težce sluchově postižených (zcela jistě bude v knihovním fondu). Doporučuji také kontaktovat CAAK (Centrum alternativní a augmentativní komunikace v Praze - http://www.caak.cz), kteří mají rovněž materiály k této problematice. Doporučujeme obrátit se rovněž na Státní vědeckou knihovnu v HK, kde můžete zažádat o zpracování rešerší k dané problematice (limitovat v jakém jazyce mohou být jednotlivé prameny k dané problematice publikovány) a prostřednictvím "mezinárodní výpujční služby" pak můžete zažádat o jejich zapůjčení do ČR. V česky psané literatuře můžete nalézt informace v: Děkujeme za Váš dotaz, zatím se srdečným pozdravem, Kateřina Vitásková


Vážení kolegové, sháním ifnormace o klávesnici PC přizpůsobené tělesně postiženým dětem. pomozte mi prosím nalézt kontakt ma prodejce takové periferie k počítači nebo kde bych obdržel pro mého klienta, kterým je 12 letý chlapec s kvadruparézou, alespoň běžné rady. Děkuji za Vás čas. Pracovník PPP

Vážený kolego, v ČR se danou problematikou (výrobou a distribucí) zabývá forma PETIT, o.s. - Plomouc (kontakt petit@iol.cz) a Centrum pro alternativní a augmentativní komunikaci - Praha (kontakt lucie.laudova@seznam.cz). Myslím ale, že klávesnici, která bude vyhovovat vašemu klinetovi naleznete v nabídce o.s. Petit na internetových stránkách www.netstudio.cz/petit/klavesnice.htm pozdravem, Petra Bendová (viz kontakty).


Dobrý den, mám následující problém...zdá se mi, že bych mohla mít poruchu učení. Mám problémy při zapisování přednášek, nestihnu současně poslouchát a psát a ještě něco opisovat z tabule či plátna, pokud přednášející promítá prezentaci. Je možné, že i když jsem kdysi tyto obtíže neměla, tak se projevily až teď? Jsem z toho zoufalá. je možné se někam obrátit o pomoc? Mám strach, že když to řeknu vyučujícímu, můžu mít problémy. Porucha učení je asi jenom u dětí, že? Děkuji za odpověď. Míša K.

Milá Míšo, samozřejmě, že se může jednat o poruchu učení. Poruchy učení nejsou vázány jen na dětský věk, projevy se mohou vyskytovat i u dospělých, samozřejmě pravděpodobnější jsou u těch osob, které již měly tyto obtíže ve školním věku, nějčastěji v průběhu docházky na základní školu. V tomto věku je však mohou některí žáci poměrně úspěšně kompenzovat jinými schopnostmi a dovednostmi, např. pokud dobrou paměť nebo vstřícné učitele, vhodné metody výuky apod. Zapisování přednášek bývá také těžké, pokud vyučující mluví příliš rychle, což je bohužel poměrně časté (za poměrně krátký časový úsek musí přednést poměrně hodně informací). Pokud je to z Vaší strany možné, kontaktujte prosím Centrum pomoci handicapovaným (viz kontakty) , které se tímto problémem zabývá a prodiskutuje s Vámi možnosti diagnostiky a další intervence.