Ředitel Centra

Mgr. Lucia PASTIERIKOVÁ, Ph.D.

e-mail: lucia.pastierikova@seznam.cz | tel: 585 635 323 | mobil: 775 124 696

Kontakty na jednotlivé koordinátory

Studenti se sluchovým postižením

Mgr. BcA. Pavel KUČERA

e-mail: kuceraenator@gmail.com | tel: 585 635 304

Studenti se zrakovým postižením

PhDr. Kateřina STEJSKALOVÁ, Ph.D.

e-mail: katerina.stejskalova@gmail.com | tel: 585 635 316 | mobil: 723 720 977

Studenti s tělesným postižením

Mgr. Eva URBANOVSKÁ

e-mail: evaurb@atlas.cz | tel: 585 635 321 | mobil: 724 838 403

Studenti s SPU, s dlouhodobým psychickým nebo somatickým onemocněním a s narušenou komunikační schopnosti

Mgr. Martina ČERMÁKOVÁ

e-mail: agicko@centrum.cz | tel: 585 635 320

Mgr. Monika KUNHARTOVÁ

e-mail: monikakunhartova@seznam.cz | tel: 585 635 320

Studenti Fakulty tělesné kultury (všechny kategorie)

Bc. Martin KUČERA

e-mail: kucera.apa@upol.cz | tel: 585 636 358 | mobil: 733 690 734

Mgr. Lucie RYBOVÁ

e-mail: rybova.apa@upol.cz | tel: 585 636 039

Tlumočník znakového jazyka

Pavlína Zendulková

e-mail: zendulkova.pavlina@seznam.cz | tel: 585 636 358

Právní poradenství

JUDr. Martin Škurek

e-mail: martinskurek@centrum.cz