Úvodní stránka

Prázdninová škola znakového jazyka

Handicapovaným studentům Univerzity Palackého poskytuje Centrum:

  • vysoce odborný, kvalitní a komplexní poradenský, technický a terapeutický servis,
  • vyvíjí spolupráci se studijními odděleními jednotlivých fakult,
  • poskytuje poradenské služby pro vyučující
  • a spolupracuje i se středními školami, na nichž studenti se zdravotním postižením studují

Kontakty s praktickými aspekty života handicapovaných, zprostředkovaných v rámci Centra, přispívají k udržování vysoké odborné úrovně vysokoškolských pedagogů studijního oboru Speciální pedagogika a dalších příbuzných oborů.

Prioritou Centra je poradenská pomoc handicapovaným studentům Univerzity Palackého, popřípadě uchazečům o přijetí ke studiu.